Η ανακαίνιση μπάνιου μπορεί να κρύβει πολλές δυσκολίες, εάν δεν είναι σωστά οργανωμένη πριν από την έναρξη της. Τεχνικά θέματα, υδραυλική εγκατάσταση, σχεδιασμός, λύσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες, πρόβλεψη για μελλοντικές ανάγκες κτλ. πιθανόν να μας δημιουργήσουν προβλήματα κατά την έναρξη των εργασιών.

Ο σωστός σχεδιασμός μπορεί να προβλέψει ή να προλάβει τυχόν δυσκολίες. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι μπορεί να προκύψουν τεχνικά θέματα, τα οποία δεν είναι ορατά κατά τον σχεδιασμό. Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, μετά από επιτόπου παρουσίαση & ενημέρωση.

Μία Ανακαίνιση μπάνιου αποτελείται από μία σειρά εργασίων, όπου το κάθε στάδιο χρειάζεται την απαραίτητη προσοχή κατά την εφαρμογή τους.

 

1. Αποξηλώσεις

Αρχικά θα πρέπει με προσεκτικό τρόπο να ξηλωθούν και να μετακινηθούν όλα τα πλακάκια μπάνιου, τα έπιπλα μπάνιου καθώς και όλα τα είδη υγιεινής. Αν και φαίνεται ένα απλό βήμα είναι πολύ ιδιαίτερο καθώς μπορεί να προκληθούν ζημιές οι οποίες θα κοστίσουν αργότερα αρκετά. Σίγουρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ανακαίνισης, ειδικά εάν το σπίτι κατοικείται κατά τις εργασίες. Η σκόνη που προκύπτει, καθώς και η μεταφορά των μπαζών εκτός σπιτίου, προκαλούν την μεγαλύτερη αναστάτωση, αν και υπάρχουν τρόποι να αποφευχθεί ή να μην δημιουργήθει τόσο έντονο πρόβλημα.

 

2. Υδραυλικές Εργασίες

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια ολόκληρης της ανακαίνισης μπάνιου. Η εγκατάσταση νέας υδραυλικής εγκατάστασης χρειάζεται τεχνογνωσία & ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι σωλήνωση στη συνέχεια θα καλυφθεί & δεν θα είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε μετατροπή ή μόρφωση.

 

3. Ηλεκτρολογικές εργασίες

Σε περίπτωση που απαιτείται οποιαδήποτε ηλεκτρολογική παρέμβαση ή μεταφορά, παράλληλα με τις υδραυλικές εργασίες, θα χρειαστεί να αναλάβει ο ηλεκτρολόγος για να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται στον φωτισμό και γενικότερα σε όλα τα ηλεκτρικά του μπάνιου. Πριν αρχίσει τη οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένα όλα τα ηλεκτρικά του μπάνιου.

 

3. Γεμίσματα – Επιχρίσματα

Εάν οι εργασίες του μπάνιου προχωράνε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το τελευταίο στάδιο της υδραυλικής εγκατάστασης είναι τα γεμίσματα των κομματιών του μπάνιου που έχουν σκαφτεί για την τοποθέτηση των υδραυλικών, ώστε να είναι έτοιμο το μπάνιου για το τελικό σοβάτισμα. 

 

4. Σοβάτισμα

Το μπάνιο ετοιμάζεται προκειμένου να ξεκινήσει η τοποθέτηση πλακιδίων. Από την παλαιότητα του μπάνιου ή τον τρόπο τοποθέτησης των παλαιών πλακιδίων, θα εξαρτηθεί ο χρόνος ή η δυσκολία της φάσης του σοβατίσματος.

 

5. Τοποθέτηση Πλακάκια Μπάνιου - Αρμοί

Η τοποθέτηση των πλακιδίων ασφαλώς αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στάδια της ανακαίνισης. Το μπάνιο παίρνει σιγά σιγά την τελική του μορφή & αρχίζει να φαίνεται ο σχεδιασμός που έχει γίνει από την αρχή, δεδομένου της σημαντικότητας του αρχικού προγραμματισμού.

 

6. Τοποθέτηση Ειδών Μπάνιου

Η ανακαίνιση μπάνιου πλησιάζει στο τέλος της με την τοποθέτηση των Ειδών Μπάνιου. Η χρηστικότητα του μπάνιου & η τελική του μορφή ολοκληρώνονται με την τοποθέτηση από την Λεκάνη, την Καμπίνα Μπάνιου, τα Έπιπλα μπάνιου, τις μπαταρίες, τα αξεσουάρ κτλ. Από το ίδιο βράδυ, μπορούμε να χαρούμε την νέα μας καθημερινότητα σε ένα από τα πιο βασικά σημεία του σπιτιού.